Aktualności

Konferencja węgiersko-polska w duchu cywilnego wolontariatu, Budapeszt 2011-06-17

W dniu 5 czerwca otrzymaliśmy węgierskie zaproszenie do Budapesztu do udziału w międzynarodowej konferencji „Wolność, demokracja, orędownictwo w Nowej Europie, 1990 – 2010". Zapraszającymi byli węgierscy prezesi budapeszteńskich organizacji pozarządowych: Bubenkó Csaba i Simon Bálint. Zaproponowano nam wygłoszenie referatu przedstawiającego nasze stowarzyszenie i jego wieloletnią działalność. Szczególnym gościem konferencji miał być Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Na konferencję pojechali reprezentować Stowarzyszenie Portius dwaj bracia Roman i Zbigniew Ungeheuer. Sama konferencja odbyła się bardzo uroczyście, było wielu uczestników z organizacji pozarządowych, samorządowych i politycznych. Miejsce wybrano odpowiednie w samym centrum pięknego Budapesztu w budynku Kossuth Klub. Dla podkreślenia wartości i fantazji naszej organizacji uczestniczący wystąpili na konferencji w paradnych żupanach wykonanych na wzór stroju Portiusa. Konferencja trwała dwa dni. Nasi przedstawiciele w swoim wystąpieniu zaprezentowali dokonania krośnieńskiego Stowarzyszenia Portius jego działalność i plany na przyszłość. Na konferencji doszło do wielu miłych spotkań "starych przyjaciół wspólnej idei współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej". Spotkano się z mistrzem plakatu Krzysztofem Duckim, poetą i dziennikarzem Gaborem Zsille, dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Budapeszcie Arkadiuszem Bernasiem a także z dyrektorką Centrum Węgierskim w Krakowie dr Patrycją Pászt i prezesem stowarzyszenia Polonia Nova z Budapesztu Panią Márią Felföldi. Na konferencji polska stronę organizacji pozarządowych reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Portius zaś w imieniu innych polskich organizacji byli przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidarność – Komisja Krajowa” i „Solidarność Tesco”. Pan Prezydent Lech Wałęsa na konferencję nie przyjechał ze względu na chorobę i ponad tygodniowy pobyt w szpitalu. Po zwiedzeniu centrum Budapesztu bracia powrócili szczęśliwie do swojego Krosna.


Prezentacja działalności Stowarzyszenia Portius
na konferencji polsko-węgierskiej w Budapeszci


Zbigniew Ungeheuer i Gabor Zsille na konferencji


Roman Ungeheuer na konferencji w Kossuth Klub


W Budapeszcie na Placu Bohaterów


Pomnik króla Polski i Węgier Ludwika Węgierskiego
w panteonie władców na Placu Bohaterów


Wystawa 1000 letnich związków Polsko-Węgierskich
WIĘCEJ NIŻ SOLIDARNOŚĆ w Muzeum Narodowym w Budapeszcie


Przykład z Budapesztu jaką formę stylu i kształtu powinien mieć
w Krośnie pomnik Roberta Wojciecha Portiusa