Aktualności

Wesele Richarda i Andrei w Sárospatak 2015-03-07

Richard i Andrea

Związki starego węgierskiego miasta Sárospatak z Krosnem trwają od wielu lat. Sárospatak jest dla naszego Krosna miastem partnerskim. Nazywany jest w tej części Węgier „ Atenami nad Bodrogiem”, gdyż odegrał w historii tej krainy znaczącą rolę. Miasto leży w tokajskim regionie winiarskim.

Sarospatak, węgierskie Ateny nad Bodrogiem

Tutaj urodziła się w 1207 roku Św. Elżbieta z Dynastii Árpádów, obecnie patronka Zjednoczonej Europy. W Sárospataku stoi piękny stary zamek zamieszkiwany przez znamienite węgierskie rody Perényich i Rákoczych. Należący do rodu Gabriel Perényi sfinansował dla krośnieńskiego Pawła z Krosna wydanie 500 egzemplarzy ksiąg zawierających wiersze naszego Ruthenusa. O wpływy na tym zamku walczył też Balint Ballasi. To w murach tego zamczyska pito pierwsze tokajskie wino Aszu.

Zamek Rakoczych w Sarospatak

Niedaleko bramy zamkowej stoi stary gotycki katolicki kościół posiadający największy na Węgrzech barokowy drewniany ołtarz wysoki na 16 m a przed nim pomnik patronki tego kościoła Św. Elżbiety ze swym mężem Ludwikiem IV. W Sárospatak jest też piękny kościół reformacki w którym odbyła się ceremonia zaślubin Richarda i Andrei.


Katolicki kościół Św. Elżbiet

Wnętrze kościoła kalwińskiego w którym odbywał się ślub młodej pary

W XVI stuleciu ten teren Krainy Bratanków zdominowany został przez wiarę kalwińską i właśnie z tego okresu pochodzi w Sárospatak Kolegium Reformackie, które na przestrzeni wieków przyczyniło się znacznie do kształtowania duchowej i religijnej osobowości regionu. W kolegium tym znajdował się do II wojny światowej najstarszy egzemplarz Starego Testamentu przetłumaczony na język polski, zwany Biblią królowej Zofii lub Biblią Szaroszpatacką. Obecnie ta zabytkowa księga, pochodząca z 1453 roku znajduje się w Rosji i pomimo dyplomatycznych nacisków, do dnia dzisiejszego nie została zwrócona. W Kolegium jest reprint tej Biblii a zbiory biblioteki należą do największych w kraju.

Kolegium Kalwińskie w Sarospatak

Sárospatak posiada także swój Uniwersytet im. Comeniusa gdzie kształci się węgierska młodzież . Uniwersytet ma podpisaną umowę partnerską z Krośnieńską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Pigonia.

Uniwersytet Comeniusa w Sarospatak

Prócz wielu atrakcji tego starego miasta można jeszcze wymienić piękny Dom Kultury zaprojektowany przez znakomitego węgierskiego architekta Imre Makovecza uznany za jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu na świecie oraz bardzo oryginalne osiedle mieszkaniowe nadające niepowtarzalny klimat dla tego miasta, również jego autorstwa.

Oryginalny Dom Kultury w SarospatakOsiedle mieszkaniowe wg. projektu Makovecza

Do atrakcji turystycznych tego miasta należy urocze kąpielisko z gorącymi wodami mineralnymi, zawsze pełne turystów z pobliskiej Słowacji i z nieco dalszej Polski.

Kompleks z basenami mineralnych wód termalnych

W grudniu zeszłego roku, staraniem naszego Stowarzyszenia Portius, na ścianie Ratusza, w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej, odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem „ W hołdzie Narodowi Węgierskiemu za otoczenie opieką 140 tysięcy polskich żołnierzy i uchodźców cywilnych w latach II wojny światowej” wdzięczni Polacy.

Polacy pod odsłoniętą tablicą pamiątkową w Sárospatak ( 20. 09.2014 r. )

Właśnie do takiej miejscowości na uroczystość zaślubin zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Portius. Zaproszenie przyszło od rodziców „pana młodego” Eriki i Richarda Hörcsików. Były burmistrz Sárospatak a obecnie poseł Dr Richard Hörcsik jak i jego wstępujący w związek małżeński syn Richard Hörcsik Jr są Honorowymi Członkami naszego stowarzyszenia i częstymi gośćmi w Krośnie. Richard Hörcsik Jr jest świetnym winiarzem i właścicielem winiarskiej „Piwnicy Portius” w pobliskiej miejscowości Hercegkut. Od wielu lat prezentuje swoje wyborne Tokaje na krośnieńskich Festiwalach Win Węgierskich im. Portiusa. Wybranką jego serca została piękna Andrea, która przebywała wraz z Richardem Jr w naszym mieście podczas dwóch ostatnich festiwali.

Po otrzymaniu zaproszenia na wesele, radość wielka zapanowała wśród Członków
Regularnych Stowarzyszenia Portius.

Na sobotę dnia 7 marca 2015 r., na uroczysty ślub i wesele zostali zaproszeni: Piotr Górecki, Andrzej Kołder, Stanisław Materniak , Maciej Syrek oraz Paweł, Roman i Zbigniew Ungeheuer. Ślub odbył się według tradycji kalwińskiej w miejscowym kościele reformackim. Podczas uroczystości zaślubin występowaliśmy w naszych portiusowskich żupanach a dla większego splendoru każdy posiadał stalowy pałasz przymocowany do boku na skórzanych rapciach. Wewnątrz świątyni, na drodze młodej pary prowadzonej przez druchny i małe dzieci, utworzyliśmy szpaler i skrzyżowaliśmy nad ich głowami uniesione pałasze witając ich okrzykiem :

Vivant Richard et Andrea ……. Vivant !!!

A następnie śpiewając w języku łacińskim :

Plurimos Annos Plurimos,

Annos, Annos Plurimos !

Plurimus Annos Plurimus

Po ceremonii zaślubin udaliśmy się do pobliskiej uroczej restauracji „Mudrany” , gdzie odbywało się wesele. Sala weselna była pięknie przystrojona w kolorach biało – zielono – żółtych. Jako goście z Polski i do tego z Krosna – Miasta Szkła przygotowaliśmy prezenty gdzie dominowało krośnieńskie szkło w najlepszym wydaniu. Wśród licznych gości weselnych było jeszcze dwóch Honorowych Członków naszego Stowarzyszenia Portius : burmistrz miasta Sárospatak – János Aros oraz przedsiębiorca - István Derczó. Do tańca grały doskonałe , profesjonalne grupy muzyków. Dominowały przeboje węgierskie jak i światowe standarty.

Zbigniew Ungeheuer

Galeria zdjęć z przygotowań, zaślubin i wesela Richarda i Andrei

Już w Sarospatak. Spotkanie w właścicielem Pensjonatu Husar . Czujemy się tu jak u siebie w domu

Wspólna fotografia wraz z prezentem weselnym. Od lewej stoją - Andrzej Kołder,
Stanisław Materniak, Piotr Górecki, Paweł Ungeheuer, Zbigniew Ungeheuer, leży Maciej Syrek

Prezent weselny - skrzynia z krośnieńskim szkłem i dedykacją od stowarzyszenia

Szwoleżerowie Stowarzyszenia Portius przed wejściem do świątyni, już w żupanach z pałaszami i z żoną pastora, która bardzo chciała stać przy boku Maćka

W świątyni na uroczystym ślubie

Parada z pałaszami przed młodą parą po akcie zaślubin

Honorowanie Ojca Weselnego , Dr Richarda Horcsika

Zdjęcie uczestników zaślubin w ogrodach świątyni kalwińskiej

Pięknie udekorowana sala weselna w restauracji Mudrany

W sali weselnej , gotowi do zabawy

Przekazanie Młodej Parze prezentu od Stowarzyszenia Portius

Piotr Górecki składa życzenia Andrei

Każdy chciał się fotografować z piękną Panną Młodą

Szczęśliwa Młoda Para

Nasz stół weselny

Pierwszy taniec Młodej Par

Do tańców i swawoli ruszyli Szwoleżerowie pomimo braku żupanów i pałaszy

Pamiątkowa fotografia z Matką Weselną Eriką Horcsik i węgierskim skrzypkiem