Aktualności

Patriotyczna uroczystość w Brzostku, odsłonięcie pomnika księcia pułkownika Mieczysława Woronieckiego, bohatera Węgierskiej Wiosny Ludów 1848 - 1849 z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Portius.2015-10-04

W niedzielę, 4 października 2015 roku, w miejscowości Brzostek na Podkarpaciu, odbyła się piękna i bardzo patriotyczna uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowowyzwoleńczych XIX w. i księcia pułkownika Mieczysława Woronieckiego. Pomnik upamiętniający uczestników powstań narodowych został zbudowany w Brzostku jesienią 2014 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Inicjatorem i koordynatorem inwestycji był ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Realizację przedsięwzięcia wspierał Społeczny Komitet Budowy Pomnika, którego przewodniczącym był Wojciech Grzesiakowski, więzień polityczny z okresu stalinowskiego. Pomoc okazał Urząd Miejski w Brzostku. Prace zostały sfinansowane ze środków unijnych oraz ze składek mieszkańców.
Na tę uroczystość zostaliśmy zaproszenie przez Panią dr. hab. Adriennę Körmendy - Konsula Generalnego Węgier z Krakowa oraz prof. Istvána Kovácsa. Przypuszczam, że głównym sprawcą tej uroczystości był jednak właśnie nasz przyjaciel prof. István Kovács, który w swych książkach nadał blask i przywrócił pamięć o księciu Woronieckim z Ziemi Brzosteckiej, bohaterze Węgier i Polski. W uroczystości wzięli udział wybitni goście : Pani Konsul Generalna Węgier dr Adrienna Körmendy, były Konsul Generalny Republiki Węgierskiej, pisarz, poeta i historyk prof. István Kovács, liczna delegacja Uniwersytetu Budapeszteńskiego, przedstawiciele lokalnej społeczności w tym Urzędu Gminy Brzostek z burmistrzem Leszkiem Bieńkiem i księdzem regionalistą prof. dr Bogdanem Stanaszkiem. Urząd Marszałkowski reprezentowała Wicemarszałek Maria Kurowska a Parlament RP poseł Jan Bury. Byli przedstawiciele Wojska Polskiego, oraz Orkiestry Wojskowe 20 pułku Ułanów z Wierzowic, Straży Pożarnej a także członkowie naszego Stowarzyszenia Portius. Uroczystość odsłonięcia pomnika miała wyjątkową oprawę połączoną z wysłuchaniem hymnów państwowych, wystąpieniami zaproszonych gości, składaniem kwiatów i wieńców oraz wspólnych pamiątkowych fotografii. Po oficjalnych uroczystościach odbył się koncert w sali widowiskowej pobliskiego Domu Kultury i wspólny obiad.

Pomnik

Pomnik ma kształt obelisku, na którym wyryto nazwiska uczestników Powstania Krakowskiego, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego, związanych z okolicami Brzostku.

Książe, pułkownik Mieczysław Woroniecki 7.III.1825 - 20.X.1849

Książę Mieczysław Woroniecki, pochodzący z pobliskiej wioski Skurowa, urodził się 7 marca 1825 r. W 1841 roku wstąpił do 3 pułku artylerii austriackiej ( liczył wówczas 16 lat ) W Pułku Dragonów im. Arcyksięcia Jana uzyskał stopień podporucznika. Wiosną 1848 r. często bywał w Peszcie, gdzie odwiedzał słynną kawiarnię Pilvaxa. Gromadziła się tam rewolucyjna młodzież i tam zapewne poznał Sándora Petöfiego, późniejszego adiutanta gen. Józefa Bema. W lipcu 1848 roku złożył dymisję w swoim pułku i przeszedł na służbę do 1 batalionu honwedów. Po kampanii wojskowej w Serbii, na początku sierpnia udał się do Pesztu, gdzie uzyskał zgodę na formowanie 250 osobowego oddziału strzelców i na jego czele odniósł piękne zwycięstwo 16 sierpnia w bitwie pod Perlasem. Po tym sukcesie imię jego stało się znane na całych Węgrzech. Na walkach z wrogami Węgier minął mu cały 1848 rok. Po obronie Siedmiogrodu, gdzie odznaczył się męstwem, 6 marca 1849 roku gen. Józef Bem mianował go dowódcą i organizatorem polskiej dywizji konnej, która miała powstać w Szamosújvár. Potem pełnił też rolę adiutanta dowódcy IX Korpusu. Sławił się bohaterstwem w bitwie pod Nowym Segedynem za co 3 sierpnia 1849 roku odznaczono go Orderem Zasługi III klasy. Dwa dni później został skrycie pojmany przez Austriaków i stanął przed Trybunałem Wojskowym, który skazał go na śmierć. W przeddzień wykonania wyroku Woroniecki ożenił się z nauczycielką z Pesztu Amalią Schweighofer, wypełniając w ten sposób swą wcześniejszą obietnicę. 20 października 1849 r. został powieszony. Pod szubienicą krzyknął: "Bóg z tobą piękny świecie, umieram chętnie, tylko niech Węgrzy zwyciężą”. Liczył wówczas zaledwie 24 lata. Dla Węgrów książę pułkownik Mieczysław Woroniecki jest bohaterem narodowym i wzorem wychowania patriotycznego młodzieży. W 1877 r. na jego grobie, na cmentarzu Kerepesi w Budapeszcie, postawiono pomnik, którego budowę sfinansowano ze zbiórki publicznej. Studenci Uniwersytetu w Budapeszcie każdego roku, w rocznicę jego śmieci, składają kwiaty pod tym pomnikiem. Dla Węgrów jest drugą po gen. Józefie Bemie postacią Węgierskiej Wiosny Ludów.

Oficjalne powitanie przybyłych gości wygłosił Burmistrz Brzostku Pan Leszek Bieniek

Oficjalne delegacje idą złożyć wieńce i kwiaty pod pomnik uczestników powstań i księcia pułkownika Mieczysława Woronieckiego

Asysta wojskowa

Wystąpienie Pani Konsul Generalnej Węgier dr hab. Adrienny Kormendy

Historię bohatera Węgierskiej Wiosny Ludów księcia Pułkownika Mieczysława Woronieckiego prezentuje zebranym historyk prof. Istvan Kovacs.

Przemawia prezes Stowarzyszenia Portius Zbigniew Ungeheuer

Ku pamięci . Od lewej stoją - dr Łukasz Szmyd, Maciej Syrek, Piotr Górecki, Andrzej Szpunar, prof. Istvan Kovacs, dr Adrienna Kermendy i na końcu Andrzej Kołder .

Pomnik w Brzostku poświęcił ks. Marek Marcićkiewicz, proboszcz sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy, gdzie został ochrzczony Mieczysław Woroniecki. W tamtejszym neogotyckim kościele zachowała się XVII-wieczna chrzcielnica, a na plebanii metryka chrztu bohatera Węgierskiej Wiosny Ludów.

Film z przebiegu uroczystości :
https://www.youtube.com/watch?v=ex0xCHlf-Ts