Działalność autopromocyjna

W październiku 2007 roku Stowarzyszenie Portius wzięło udział w realizacji przez Telewizję ZONE Europa kilkunastosekundowego filmu reklamowego prezentującego Stowarzyszenie oraz stare miasto Krosno i jego tradycje handlu winem węgierskim. Następnie filmik ten towarzyszył cyklowi pokazów filmów węgierskich w Telewizji ZONE Europa – promując tradycje związków polsko-węgierskich i łącząc je z Krosnem. A Stowarzyszenie Portius zyskało w ten sposób swoją filmowa wizytówkę.

Fragment filmu reklamowego

O ważnej obecności Stowarzyszenia Portius w Krośnie świadczą filmy reportażowe zrealizowane przez portal i telewizję internetową krosno24.pl, z których dwa w całości odnoszą się do przedsięwzięć Stowarzyszenia Portius.

VII Festiwal Win Węgierskich
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Karpackie Klimaty 2008
Marszałek Sejmu lubi wino
Koleją na Węgry - dni Krosna w Sarospatak

W lutym 2010 roku Stowarzyszenie Portius zaprezentowało w Piwnicy PodCieniami dwa filmy dokumentujące najwyrazistsze wydarzenia ze swojej ośmioletniej działalności – Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa i Portius-Express – oraz jeden świadczący o wpływie, jaki zainicjowany przez Stowarzyszenie ruch kulturalno-społeczny odegrał w najnowszych dziejach miasta – wizyta dwóch prezydentów państw w Krośnie w marcu 2009 roku. Wieczór w Piwnicy PodCieniami, będący pośrednio pokłosiem współpracy Stowarzyszenia z portalem krosno24.pl, odbył się przy życzliwej pomocy Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Było to pierwsze takie podsumowujące spotkanie Stowarzyszenia Portius; dokonano bilansu, który zdecydowanie zachęca do dalszej pracy na niwie promocji miasta i regionu. Gości przybyłych na ten tłustoczwartkowy wieczór pączkami częstowała piekarnia Frydrycha, a winem tokajskim – Winiarnia Portius.

Kilka dni później powtórzono pokaz filmów, tym razem w węgierskiej wersji językowej – w zaprzyjaźnionym z Krosnem mieście Sárospatak Na spotkaniu w tamtejszym centrum kulturalnym Újbástya obecny był burmistrz Sárospatak Richard Hőrscik. (Po spotkaniu członkowie Stowarzyszenia byli zaproszeni na Bal Reformatów w Sárospatak, na którym wzbudzali zaciekawienie i podziw przez swoje paradne stroje, którymi mają w zwyczaju zaznaczać tradycje, do których Stowarzyszenie Portius się odwołuje).